Wigal

Výzkum a rozvoj

Neustále se rozvíjíme

Firma WIGAL – v souladu s očekáváním našich klientů – investuje značné prostředky do rozvoje existujících a do zdokonalování nových produktů.
Provádíme vlastní práce v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti zapojení inovací do tak moderní branže, jakou se stala galvanizace.
Náš zkušený a kompetentní tým neustále zvyšuje svou kvalifikaci, aby spolupráce s našimi partnery probíhala během všech etap projektu spolehlivým a uspokojivým způsobem.